sobota 21 Wrz 2019
Drukuj

Rekrutacja do projektu „Hipoterapia i woltyżerka” 2017r.

Adresaci zadania:

  • dzieci, młodzież i osoby dorosłe, szczególnie z orzeczeniem o niepełnosprawności, mieszkańcy Gminy Andrychów.
  • rodziny zakwalifikowanych do zadania osób
  • wolontariusze

Informacja szczegółowa tel. 692 439 762; 728 784 397

Biuro Stowarzyszenia AGRADO

Ośrodek Wsparcia w Rozwoju i Rehabilitacji APERIO

Andrychów, ul. Krakowska 35

 

Nabór – obowiązujące dokumenty

  • karta zgłoszeniowa   zobacz
  • karta kwalifikacyjna  zobacz
  • deklaracja uczestnictwa  zobacz
  • aktualna kopia orzeczenia o niepełnosprawności

Nabór – etapy

  • I - złożenie karty zgłoszeniowej i innych wymaganych dokumentów przez rodziców lub osoby dorosłe indywidualnie
  • II – spotkanie komisji rekrutacyjnej, ustalenie listy uczestników i listy rezerwowej, lista rankingowa tworzona będzie zgodnie z punktacją za kryteria: wiek, głębokość zaburzeń, schorzeń i dysfunkcji będących przyczyną niepełnosprawności.
  • III – skierowanie informacji do rodzin dzieci i do osób zakwalifikowanych do projektu oraz tych na liście rezerwowej

Ilość miejsc ograniczona.