sobota 21 Wrz 2019
Drukuj

„Przyszłość zaczyna się dziś” jest zadaniem, którego celem jest zwiększenie dostępności do rehabilitacji społecznej i zawodowej, wyrównywanie szans oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych i ich rodzin, poprzez stworzenie oferty zajęć o charakterze terapeutycznym, rehabilitacyjnym, edukacyjno-wychowawczym dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z niepełnosprawnością, głównie z autyzmem, Zespołem Aspergera i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju /ASD/, niepełnosprawnościami intelektualnymi, ruchowymi, sensorycznymi oraz sprzężonymi.

 zobacz

Drukuj

Rekrutacja do projektu „Przyszłość zaczyna się dziś”

Informacja szczegółowa tel. 692 439 762; 728 784 397

 

Adresaci zadania:

  • dzieci, młodzież i osoby dorosłe z orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
  • mieszkańcy powiatów wadowickiego oświęcimskiego
  • rodziny zakwalifikowanych do zadania osób niepełnosprawnych
  • wolontariusze