sobota 21 Wrz 2019
Drukuj

Ośrodek Wsparcia w Rozwoju i Rehabilitacji APERIO

 

Zadanie realizowane jest przy wsparciu finansowym ze środków PFRON   zobacz

 

Celem realizacji zadania jest zapewnienie ciągłości całościowej rehabilitacji poprzez zapewnienie kompleksowych form wsparcia i kontynuowanie działań terapeutyczno-rehabilitacyjno-rekreacyjnych, służących usprawnieniu rozwoju i zwiększeniu samodzielności w podejmowaniu aktywności życiowej dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością, szczególnie z autyzmem w Ośrodku Wsparcia w Rozwoju i Rehabilitacji APERIO w Andrychowie.

 

Przebieg i zasady realizacji projektu „Ośrodek Wsparcia w Rozwoju i Rehabilitacji APERIO”    zobacz 

Drukuj

Zgłoszenia do udziału w projekcie

 

Dzieci, młodzież i dorośli z niepełnosprawnością, bez ograniczeń wiekowych, nieaktywnych zawodowo , z terenów wiejskich i miejskich, z terenu powiatu wadowickiego, szczególnie z gminy Andrychów i gmin okolicznych.

Zgłoszenie – obowiązujące dokumenty

  • karta zgłoszeniowa  pobierz
  • aktualna kopia orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
  • deklaracja uczestnictwa  pobierz
  • karta kwalifikacyjna na zajęcia hipoterapii  pobierz
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych  pobierz