sobota 21 Wrz 2019
Drukuj

 

Projekt „Przyszłość zaczyna się dziś” zobacz jest zadaniem, którego celem jest zwiększenie dostępności do rehabilitacji społecznej i zawodowej, wyrównywanie szans oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych i ich rodzin, poprzez stworzenie oferty zajęć o charakterze terapeutycznym, rehabilitacyjnym, edukacyjno - wychowawczym dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z niepełnosprawnością, głównie z autyzmem, Zespołem Aspergera i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju /ASD/, niepełnosprawnościami intelektualnymi, ruchowymi, sensorycznymi oraz sprzężonymi w wieku od 4 do 50 lat z terenu powiatu wadowickiego i oświęcimskiego.

Drukuj

„Przyszłość zaczyna się dziś”  - cele do realizacji

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności rehabilitacji społecznej, rozwijanie aktywnych form wyrównywania szans edukacyjnych, zawodowych i społecznych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z  niepełnosprawnościami, szczególnie z autyzmem /ASD/, mutyzmem, niepełnosprawnościami ruchowymi, intelektualnymi, sensorycznymi oraz sprzężonymi.

Drukuj

Nabór – kryteria i dokumenty

 

Adresaci zadania:

  • mieszkańcy powiatów wadowickiego i oświęcimskiego, dzieci, młodzież i osoby dorosłe, z orzeczeniem o niepełnosprawności, w wieku od 4 do 50 lat,
  • rodziny zakwalifikowanych do zadania osób niepełnosprawnych
  • wolontariusze