czwartek 25 Kwi 2019
Drukuj

„Autentyczni i Fascynujący” – nabór, kryteria i dokumenty

 

Adresaci zadania:

 • mieszkańcy Gminy Andrychów, tereny wiejskie i miejskie
 • dzieci, młodzież i osoby dorosłe, z orzeczeniem o niepełnosprawności, w wieku od 4 do 40 lat, mieszkańcy Gminy Andrychów, tereny wiejskie i miejskie
 • rodziny zakwalifikowanych do zadania osób niepełnosprawnych
 • wolontariusze

 Obowiązujące przy naborze dokumenty

 • kopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności
 • karta zgłoszeniowa
 • karta kwalifikacyjna
 • deklaracja uczestnictwa

 Nabór – etapy

 • I - złożenie karty zgłoszeniowej i innych wymaganych dokumentów przez rodziców lub osoby dorosłe indywidualnie
 • II – spotkanie komisji rekrutacyjnej, ustalenie listy uczestników i listy rezerwowej, lista rankingowa tworzona będzie zgodnie z punktacją za kryteria: wiek, głębokość zaburzeń, schorzeń i dysfunkcji będących przyczyną niepełnosprawności, oraz aktualnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny.
 • III – skierowanie informacji do rodzin dzieci i do osób zakwalifikowanych do projektu oraz tych na liście rezerwowej