wtorek 25 Cze 2019
Drukuj

„Autentyczni i Fascynujący”  - cele do realizacji

 

Głównym celem realizacji zadania jest wsparcie w rozwoju i rehabilitacji dzieci, młodzieży oraz dorosłych 
z niepełnosprawnością – ten cel zamierzamy zrealizować poprzez przygotowanie oferty i prowadzenie indywidualnych 
i grupowych zajęć o charakterze rekreacyjno – sportowym.

 

W ramach prowadzonych zajęć udzielone zostanie wsparcie i usprawnienie w rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych
z niepełnosprawnością w związku z realizowaniem celów określonych przez  programy zajęć, m.in:

  • rozwijanie i usprawnianie rozwoju ruchowego,
  • rozwijanie i usprawnianie rozwoju emocjonalnego,
  • rozwijanie i usprawnianie rozwoju społecznego,
  • rozwijanie i usprawnianie poczucia sprawstwa,
  • korygowanie niewłaściwych postaw i nawyków,
  • rozwijanie poczucia odpowiedzialności,
  • rozwijanie i usprawnianie umiejętności i kompetencji w zakresie aktywnego spędzania wolnego czasu,
  • rozwijanie poczucia przynależności do grupy i bycia potrzebnym,

 

Innym celem realizacji zadania publicznego jest rehabilitacja społeczna i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością, tworzenie nowych form rehabilitacji, w których w oparciu o zajęcia rekreacyjno – sportowe zachodzą procesy integracyjne.

 

Korzystające z oferty osoby, będą miały możliwość decydowania i organizowania zajęć i imprez rekreacyjnych i zawodów,
a poprzez to pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym.

 

Kolejnym celem jest zaangażowanie rodzin osób niepełnosprawnych w tworzenie środowiska będącego źródłem prawidłowego wsparcia społecznego.