sobota 21 Wrz 2019
Drukuj

Rozwój w Rytmie Stuku Kopyt

 

Głównym celem realizacji zadania publicznego było wsparcie w rozwoju i rehabilitacji dzieci, młodzieży oraz dorosłych z niepełnosprawnością, poprzez stworzenie oferty i prowadzenie indywidualnych zajęć z zakresu hipoterapii, pedagogicznej jazdy konnej oraz zajęć jeździeckich z elementami woltyżerki.

 

Z oferty zajęć korzystały dzieci, młodzież i osoby dorosłe z niepełnosprawnością Gminy Andrychów.

 

Zapewnione było bardzo dobre utrzymanie konia do hipoterapii oraz dostęp do krytej hali.

 

Nasza klacz Bianka była dyspozycyjna dla innych dzieci z niepełnosprawnością i ich rodzeństwa i rówieśników, korzystających z możliwości darmowej jazdy, dzieci uczyły się opieki i obsługi konia, również poza planowanymi zajęciami. 

 

Prowadzone były wolontaryjnie i nieodpłatnie zajęcia z hipoterapii, terapeutycznej jazdy konnej oraz zajęci grupowe z elementami woltyżerki. Z możliwości jazdy konnej korzystali wszyscy chętni członkowie rodzin dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością.

 

Zakupiliśmy niezbędny sprzęt jeździecki; pas do woltyżerki, który był wykorzystywany w zajęciach z hipoterapii i woltyżerki. 

 

Realizowane były cele rehabilitacji w tym np.: kształtowanie relacji do konia,  poprawa integracji sensorycznej, stymulowanie zmysłów: dotyku, słuchu, czucia głębokiego, równowagi/układu przedsionkowego, poprawa wzorca ruchu, poprawa postawy ciała, usprawnianie w zakresie orientacji przestrzennej oraz własnego ciała, wspieranie rozwoju mowy, komunikacji, normalizacja napięcia mięśniowego, redukcja lęku, relaksacja, kształtowanie poczucia sprawstwa, budowanie poczucia własnej wartości, nauka elementów jazdy konnej, edukacja jeździecka.

  

Nasza Gmina Andrychów została promowana w środowisku hipoterapeutycznym - p. Dorota Oboza, pedagog,  wzięła udział w Międzynarodowej Konferencji Hipoterapeutycznej „Hipoterapia – możliwości wspólnego kształcenia się” w Warszawie – została zaproszona do udziału w sesji posterowej i przedstawiła uczestnikom konferencji realizowany przez nas projekt „Rozwój w Rytmie Stuku Kopyt – autentyczni, unikalni, inspirujący, samodzielni, myślący”,  oraz omówiła działania Ośrodka Wsparcia w Rozwoju i Rehabilitacji „APERIO” w Andrychowie, na konferencje przygotowywany został plakat okolicznościowy.