sobota 21 Wrz 2019
Drukuj

W roku 2012 dbamy o to, aby kontynuować działania „APERIO”.

 

Prowadzone są wolontaryjnie zajęcia grupowe dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz wolontariuszy.

 

Prowadzone są odpłatnie zajęcia indywidualne.

 

We współpracy z Gminą Andrychów realizujemy zadanie publiczne „Wspieranie i aktywizacja sportu pośród mieszkańców Gminy Andrychów, ze szczególnym uwzględnieniem roli klubów sportowych oraz szkolenia dzieci i młodzieży” pod nazwą „Rozwój w rytmie stuku kopyt”. W ramach zadania dostępne były bezpłatne zajęcia z zakresu hipoterapii, terapeutycznej jazdy konnej oraz jazdy konnej z elementami woltyżerki dla dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością.

 

Nasz projekt został przedstawiony przez Dorota Oboza na sesji posterowej w trakcie trwania Międzynarodowej Konferencji Hipoterapeutycznej w Warszawie.

 

Zorganizowaliśmy konkurs artystyczny „Autentyczni i Fascynujący – w przyjaźni nie ma barier”, który zakończył się naszym pierwszym wernisażem.

 

W pierwszym tygodniu grudnia, który jest Międzynarodowym Tygodniem Wiedzy o Autyźmie przeprowadziliśmy naszą pierwszą kampanie społeczną pod nazwą „Autentyczni, Inspirujący, Twórczy, Samodzielni i Myślący”.

 

Zorganizowaliśmy Pierwsze Towarzyskie Zawody w Parajeździectwie oraz Bajkowe Spotkanie z Mikołajem na Lodzie.