sobota 21 Wrz 2019
Drukuj

„AUTentycznie Inspirująca Informacja”

 

Projekt realizowany był przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego

 

Głównym celem zadania publicznego „AUTentycznie inspirująca informacja” była edukacja publiczna poprzez przeprowadzenie kampanii medialnej dla mieszkańców powiatu wadowickiego, oświęcimskiego i suskiego, mająca na celu integrację osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałanie ich dyskryminacji oraz promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego. 

  

Cel ten zamierzaliśmy zrealizować poprzez uruchomienie i prowadzenie strony www w formie wortalu internetowego, który został wykonany w technologii interaktywnej.

 

Tematyka strony www obejmowała problematykę niepełnosprawności wraz z informacją i edukacją dotyczącą różnorodnych i aktualnie dostępnych form opieki, wychowania, terapii, rehabilitacji oraz inicjatyw ukazujących integrację i rehabilitację społeczną.

 

Na stronie www wykorzystane zostały takie formy przekazu jak; tekst, fotografia, prezentacje multimedialne, film.

 

Problematyka w swoich treściach obejmowała szczególnie takie niepełnosprawności jak autyzm, zespół Aspergera, upośledzenie umysłowe, niepełnosprawności sprzężone i niepełnosprawności ruchowe oraz aktualne formy pomocy, terapii i rehabilitacji.

 

Edukacja publiczna prowadzona była również poprzez takie tradycyjne formy przekazu jak plakaty, ulotki, artykuły w prasie lokalnej i zawodowej.