sobota 21 Wrz 2019
Drukuj

Zajęcia edukacyjne

 

Zajęcia edukacyjne są zajęciami o charakterze dydaktyczno – wychowawczym.

Podczas tych zajęć, dzieci mogą rozwijać się i pracować we własnym tempie.

Stanowią one pomoc w odrabianiu lekcji, służą wyrównywaniu i korygowaniu braków pojawiających się w trakcie nauki szkolnej oraz przyczyniają się do niwelowania trudności i niepowodzeń szkolnych.

 

Prowadzimy zajęcia:

  • językowe: usprawniają pismo i mowę, poprzez słuchanie i czytanie ze zrozumieniem, ćwiczenia gramatyki i ortografii, rozwiązywanie krzyżówek.
  • matematyczno – logiczne: rozwijają spostrzegawczość oraz umiejętność posługiwania się metodami matematycznymi w życiu codziennym.
  • przyrodnicze: ukazują dzieciom piękno otaczającego świata, rozwijają zainteresowanie przyrodnicze, poprzez umiejętność rozpoznawania gatunków roślin i zwierząt oraz obserwację zjawisk przyrodniczych.
  • plastyczne: poza materiałami plastycznymi typu farby, plastelina, kredki, dzieci pracują takimi produktami jak: makaron, groch, ryż, bułka tarta itp. Zajęcia te usprawniają małą motorykę, a także doskonalą zdolności manualne i uwrażliwiają na piękno.

Dzięki zajęciom edukacyjnym, dziecko stymuluje wszystkie zmysły: wzrok, słuch, czucie, może uczyć się poprzez zabawę i zaspokajać ciekawość świata.