sobota 21 Wrz 2019
Drukuj

Indywidualna terapia zachowań trudnych

 

Indywidualna terapia zachowań trudnych służy eliminacji lub zmniejszaniu częstotliwości występowania takich zachowań, które utrudniają nabywanie nowej wiedzy i umiejętności oraz zaspokajania potrzeb życiowych.

 

Niektóre zachowania trudne ze względu na swoje natężenie i częstotliwość zagrażają bezpieczeństwu osoby oraz osobom w najbliższym otoczeniu. Przejawiają się agresją, autoagresją, zaburzeniami snu, nagłymi zmianami nastroju, trudnościami adaptacyjnymi, zaburzeniami jedzenia.

  

Zasięgiem terapii zostaje objęta również rodzina, ponieważ to ona stanowi najbliższe środowisko uczestnika i to od niej w największej mierze zależy równowaga emocjonalna, poczucie bezpieczeństwa i akceptacji w codziennym życiu.