sobota 21 Wrz 2019
Drukuj

Terapia pedagogiczna

 

Terapia pedagogiczna to system oddziaływań pedagoga-terapeuty zmierzający do rozwijania u korzystających z terapii i rehabilitacji wszystkich najważniejszych zmysłów oraz funkcji intelektualnych. Dzięki temu możliwe będzie podniesienie efektywności uczenia się i nabywania nowych umiejętności.

 

Mówiąc o terapii pedagogicznej rozumie się pod tym pojęciem szereg różnorodnych oddziaływań o charakterze korekcyjno-kompensacyjnym. Korekcja to usprawnianie zaburzonych funkcji, zaś kompensacja to wspomaganie funkcji dobrze rozwijających się, tak aby mogły być wsparciem dla funkcji zaburzonych lub mogły je zastąpić.

 

Podejmując pracę pedagog w pierwszej kolejności prowadzi diagnozę funkcjonalną.

 

Dzięki temu terapeuta uzyskuje informacje o obecnym stanie rozwojowym dziecka i osoby korzystającej, co pomaga w ułożeniu  indywidualnego programu terapeutycznego.

 

Aby zajęcia były ciekawe, dobieramy metody i formy pracy dostosowując je do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka i osoby dorosłej oraz wykorzystujemy różnorodne środki i metody pracy.

 

W pracy wykorzystujemy następujące metody:

 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
 • Terapia logopedyczna,
 • Muzykoterapia,
 • Bajkoterpia
 • Art.-terapia,
 • Drama,
 • Rytmika,
 • Terapia ręki,
 • Metoda Weroniki Sherbone
 • Metoda Horne i Frostig „Wzory i obrazki”,
 • Programy Aktywności Knill’ów,
 • Kinezjologia i art.-kinezjologia, itp.