sobota 21 Wrz 2019
Drukuj

Terapia logopedyczna

 

Terapia logopedyczna jest to całość specyficznych i zamierzonych oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie wszelkiego rodzaju zakłóceń procesu porozumiewania się.

 

W zależności od rodzaju niepełnosprawności, terapia logopedyczna ma na celu: usuwanie zaburzeń mowy, przywracanie mowy, która się nie wykształciła, wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy, wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej, likwidację przyczyn i skutków zarówno psychologicznych, jak i pedagogicznych konsekwencji zaburzeń mowy.

 

Terapia logopedyczna prowadzona jest głównie jako element wsparcia głównego nurtu rehabilitacji, jakim jest aktywne poszukiwanie różnorodnych form porozumienia, zrozumienia, bliskości i dialogu.