sobota 21 Wrz 2019
Drukuj

Konsultacje diagnostyczno –poradniane

 

Konsultacje diagnostyczno -poradniane dla osób i rodzin w celu postawienia diagnozy w zakresie potrzeb, zasobów, możliwości trudności, określenie celów, ewaluacji celów.

  

Stanowią możliwość stosowania edukacji, psychoedukacji i porad w zakresie prowadzonej terapii i rehabilitacji oraz dostępnych innych form pomocy.