sobota 21 Wrz 2019
Drukuj

Muzykoterapia grupowa

 

Zajęcia muzyczne, muzykoterapia grupowa ma szerokie zastosowanie, gdyż z jednej strony pozwala zrelaksować się, a z drugiej motywuje i pobudza do działania.

 

W APERIO wykorzystujemy następujące formy muzykoterapii:

  • muzykoterapię aktywną: muzykowanie na instrumentach, śpiew, taniec, malowanie do muzyki, zabawy muzyczno-ruchowe i improwizacja;
  • muzykoterapia pasywna: słuchanie muzyki, relaksacja.

 

Uczestnicy zajęć mogą wzajemnie się poznawać, wchodzić w relacje wykorzystując do tego celu przede wszystkim symbole muzyczne, jak np.: dźwięk, gest, krok taneczny itp.

 

Zajęcia grupowe z muzykoterapii sprzyjają również nabywaniu przez uczestniczących w zajęciach określonych kompetencji społecznych, tzn.: przestrzegania ustalonych zasad pracy w grupie, akceptacji i poszanowania drugiej osoby, empatyczności, asertywności, komunikowania się w sposób werbalny i niewerbalny.

 

Uczestnicy grupowych zajęć muzykoterapeutycznych śpiewają różne piosenki, tworzą własne piosenki, odtwarzają muzykę, ale również i tworzą własną, uczą się tańców oraz tworzą własne układy choreograficzne.

Na zajęciach grupowych z muzykoterapii wykorzystujemy również inne dziedziny sztuki, jak: plastyka, teatr, bajki, literatura.

 

Grupowe zajęcia o charakterze muzykoterapeutycznym rozwijają kreatywność i twórcze myślenie, pomagają w komunikacji, w nawiązywaniu bliższych relacji w grupie, uczą współpracy i współdziałania w zespole.

 

Celem zajęć grupowych z muzykoterapii jest przede wszystkim zintegrowanie grupy, stworzenie możliwości wspólnego tworzenia, interpretacji i odbierania muzyki, dawanie poczucia radości, satysfakcji ze współtworzenia muzyki w różnych jej formach: wspólny śpiew, wspólne muzykowanie na instrumentach, wspólny taniec, wspólne słuchanie muzyki i rozmawianie o niej.