sobota 21 Wrz 2019
Drukuj

Dogoterapia grupowa

 

Zajęcia grupowe z dogoterapii to spotkania grupy z udziałem psa z uwzględnieniem metod terapeutycznych, socjoterapeutycznych lub warsztatowych.

 

Spotkania z psem, to zajęcia w trakcie których głównym celem będzie zbudowanie pozytywnego kontaktu pomiędzy uczestnikami zajęć w obecności zwierzęcia.   foto: Beryl - pies terapeuta

 

Zajęcia te dostarczają dużo pozytywnych emocji i poprzez radosną zabawę uczestnicy zajęć mają szansę przełamać swoje lęki, stymulowany jest rozwój ich zmysłów oraz rozwój poznawczy.

 

Obecność psiaka pomaga w budowaniu przyjaznego i twórczego środowiska, w którym dużo jest dobrej energii i motywacji do pracy.  foto: Beryl ;)

           

Cele dogoterapii grupowej:

  • budowanie prawidłowej relacji z psem i nauka zasad bezpiecznego postępowania z psami,
  • edukacja z zakresu kynologii,
  • kształtowanie umiejętności okazywania emocji związanych z kontaktem z psem,
  • wyzwalanie spontanicznej aktywności w zabawie z psem,
  • budowanie pozytywnej motywacji do uczenia się i rehabilitacji,
  • budowanie więzi emocjonalnej u osób, które mają w tym trudności,
  • budowanie poczucia własnej wartości oraz sprawczości,
  • doskonalenie sprawności ruchowej,
  • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za innych,
  • rozwijanie poczucia przynależności do grupy i bycia potrzebnym.