sobota 21 Wrz 2019
Drukuj

Arteterapia

 

Termin arteterapia (arte z łac. ars sztuka i terapia) – leczenie przez sztukę, odnosi się do wykorzystania sztuki w celach diagnostycznych i terapeutycznych.

 

Arteterapia obejmuje następujące obszary działań: terapia przez sztuki plastyczne (malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba), muzykoterapia, choreoterapia, biblioterapia i teatroterapia.

 

Oddziaływanie wielu form sztuki o odmiennych właściwościach tych dziedzin jest różnorodne w odniesieniu do poszczególnych osób.

Zajęcia twórcze mogą przyczynić się do ekspansji i rozwoju osobowości, są także elementem dającym siłę.

Drukuj

Cele i zasady art.-terapii

 

Do celów arteterapii zalicza się:

  • Diagnozę pozwalająca rozpoznać potrzeby emocjonalne, poznawczo-rozwojowe oraz możliwości ekspresji twórczej w zakresie: sztuki plastycznej, muzyki, tańca, poezji, odgrywania różnych scen.
  • Terapię polegająca na wzroście zdolności percepcyjno-poznawczych, socjalizacji, uzewnętrznianiu przeżyć i doznań, usprawnianiu możliwości ruchowych, likwidacji barier związanych z niepełnosprawnością.
  • Relaksacji pozwalająca na odreagowanie wewnętrznych napięć, niepowodzeń, frustracji.