sobota 21 Wrz 2019
Drukuj

Porozumienie Autyzm-Polska

 

Autyzm-Polska jest Porozumieniem Organizacji Pozarządowych Pracujących na Rzecz Dzieci i Osób Dorosłych z Autyzmem i Pokrewnymi Zaburzeniami oraz Ich Rodzin.

 

Porozumienie działa od 23 lutego 1998 roku i ma na celu doprowadzenie do zapewnienia wszechstronnej, specjalistycznej pomocy wszystkim dzieciom i osobom dorosłym z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami oraz ich rodzinom tak, aby mogły one korzystać z przysługujących im praw w takim samym stopniu jak osoby pełnosprawne.

 

Celami szczegółowymi Porozumienia są:

  • poprawa jakości życia osób z autyzmem,
  • rozwój organizacji pozarządowych pracujących na rzecz dzieci i osób dorosłych z autyzmem oraz ich rodzin,
  • wzajemne wspieranie się i wymiana doświadczeń,
  • tworzenie reprezentacji zrzeszonych organizacji i ich lobby wobec sektora publicznego, wypracowywanie standardów pomocy osobom z autyzmem oraz zasad i modeli działania  organizacji i instytucji działających na ich rzecz, 
  • monitorowanie realizacji praw dzieci i dorosłych osób z autyzmem oraz ich rodzin a także  stopnia zaspokojenia ich potrzeb,
  • prowadzenie rzecznictwa interesów środowiska dotkniętego autyzmem.

 

Obecnie w skład Porozumienia Autyzm -Polska wchodzi ok. 50 organizacji świadczących pomoc osobom z autyzmem i ich rodzinom. Stowarzyszenie AGRADO zostało przyjęte do porozumienia z dniem 25 kwietnia 2013r.

 

Więcej informacji na stronie http://autyzmwpolsce.pl/