sobota 21 Wrz 2019
Drukuj

Konferencja „AUTYZM. Interakcje - porozumienie - dialog"

 

Fundacja SYNAPSIS zaprasza na swoja kolejna konferencje zatytułowaną "AUTYZM. Interakcje - porozumienie - dialog", która odbędzie się 15-16 listopada 2013 w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym Fundacji Nowe Horyzonty przy ul. Bobrowieckiej  w Warszawie.

 

Tegoroczna Konferencja szkoleniowa Fundacji SYNAPSIS będzie dotyczyć zagadnień związanych z wypracowywaniem pomocy tym osobom z zaburzeniami spektrum autyzmu, które mają trudności w posługiwaniu się mową, wymagają stosowania różnorodnych form porozumiewania się, którym trudno nawiązywać jest relacje z toczeniem. Z tego względu zapraszamy na nią szczególnie terapeutów, psychologów, pedagogów, nauczycieli szkół specjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych, pracowników centrów pomocy rodzinie i ośrodków pomocy społecznej oraz oczywiście rodziców osób z autyzmem w różnym wieku i o różnym poziomie głębokości zaburzeń.

Drukuj

Kongres Autism-Europe

 

Najbliższy kongres Autism-Europe, odbędzie się we wrześniu w samym sercu Europy. Kongres  Autism-Europe to możliwość spotkania rodziców i profesjonalistów z całego świata, odbywa się on raz na trzy lata. W tym roku kongres odbędzie się w Budapeszcie, w dniach 26-28 września.

Drukuj

Konferencja Fundacji SYNAPSIS „AUTYZM z KLASĄ".

Edukacja i integracja uczniów z autyzmem/zespołem Aspergera w szkołach różnego typu.

Warszawa, 12-13 października 2012.

 

Autyzm i zespół Aspergera to coraz powszechniej występujące zaburzenia rozwoju dziecka. Z roku na rok liczba dzieci z diagnozą spektrum zaburzeń autystycznych (ASD) rośnie. Ze względu na specyfikę funkcjonowania – trudności komunikacyjne, w rozwoju społecznym, odmienny sposób przetwarzania informacji - dzieci i młodzież z ASD stanowią wielkie wyzwanie dla systemu edukacji. Nauczyciele, którzy już pracują z tą grupą uczniów, doskonale wiedzą, jak wielkie jest to wyzwanie.

Drukuj

Międzynarodowa Konferencja Hipoterapeutyczna  „Hipoterapia – możliwości wspólnego kształcenia”.

 

W dniach 26-27 maja 2012r. odbyła się doroczna konferencja Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego.

W tym roku konferencja miała szczególny wymiar.

Swoimi doświadczeniami wymieniali się hipoterapeuci z Polski, Anglii, Finlandii.

Spotkanie było podsumowaniem projektu partnerskiego Programu Leonardo da Vinci, a obecni byli również przedstawiciele innych krajów. Projekt w opinii Anny Strumińskiej – prezes ZG PTHiP, wniósł wiele dobrego do systemu kształcenia polskich hipoterapeutów i do polskiej praktyki hipoterapeutycznej. Istota tego projektu było propagowanie idei uczenia się przez całe życie.