niedziela 24 Mar 2019
Drukuj

Mutyzm jest definiowany jako brak lub ograniczenie mówienia, przy zachowaniu rozumienia mowy i możliwości porozumiewania się za pomocą pisma i komunikacji niewerbalnej.

Mutyzm może występować bez stwierdzanych zaburzeń w budowie i funkcji narządów mowy utrudniających dziecku poprawne mówienie, tj. gdy nie ma zaburzeń artykulacyjnych.

Nazwa pochodzi od słowa mutus - milczący, niemy.

 

Najogólniej wyróżnia się dwa rodzaje autyzmu, a kryterium tego podziału stanowi etiologia:

 • Funkcjonalny,
 • organiczny.

Dziecko z mutyzmem funkcjonalnym przejawia uogólnioną i trwałą niechęć do mówienia, nie mówi lub mówi mało.

Mutyzm funkcjonalny może przybierać postać

 • selektywną,
 • selektywną-sytuacyjną,
 • całkowitą.

Mutyzm selektywny, jest to odmowa mówienia wynikająca z zaburzeń emocjonalnych, pomimo braku uszkodzenia narządu mowy i zachowanej zdolności do mówienia. Jest rodzajem fobii społecznej i dotyka on częściej dziewczynki niż chłopców.

Dziecko, u którego stwierdza się występowanie tego rodzaju mutyzmu, odzywa się tylko do wąskiego kręgu bardzo bliskich osób i w określonych okolicznościach.

Dziecko takie rozmawia swobodnie z rodzicami i rodzeństwem w domu, natomiast nie odzywa się do nauczycieli i rówieśników w szkole lub przedszkolu.

Ta forma mutyzmu pojawia się zwykle pomiędzy 3 a 5 rokiem życia.

 

Mutyzm funkcjonalny rozpoznajemy, gdy spełnione są następujące warunki:

 • wykluczona lub mało prawdopodobna dysfunkcja mózgowa,
 • brak zaburzeń w budowie i funkcjonowaniu narządów mowy,
 • obecność zewnętrznych czynników patogennych o różnym charakterze:
 • silne przeżycia lękowe
 • długotrwałe sytuacje stresowe
 • długotrwałe, bolesne przeżycia
 • sytuacje patogenne
 • utrata bliskiej osoby
 •  upokorzenia, uderzenie w godność dziecka
 • nadmiar zakazów
 •  drastyczne poniżanie przez rodziców
 •  etykietowanie    
 •  deprywacja potrzeb psychicznych
 •  nieprawidłowa struktura rodziny
 •  uczucie odrzucenia przez rodziców

 

Przyczyny mutyzmu organicznego:

 • Organiczne uszkodzenie obwodowych narządów mowy
 • Dysfunkcje, nieprawidłowości w budowie: krtani, jamy ustnej, podniebienia, języka, szczęk
 • Uszkodzenie mózgu: apraksja, kineza, hiperkineza, afazja ruchowa