sobota 21 Wrz 2019
Drukuj

Mutyzm jest definiowany jako brak lub ograniczenie mówienia, przy zachowaniu rozumienia mowy i możliwości porozumiewania się za pomocą pisma i komunikacji niewerbalnej.

Mutyzm może występować bez stwierdzanych zaburzeń w budowie i funkcji narządów mowy utrudniających dziecku poprawne mówienie, tj. gdy nie ma zaburzeń artykulacyjnych.

Nazwa pochodzi od słowa mutus - milczący, niemy.