sobota 21 Wrz 2019
Drukuj

Karta Praw Osób z Autyzmem

Uchwalona na IV Międzynarodowym Kongresie Autyzm –Europa w Hadze w dniu 12 maja 1992r., podpisana i zatwierdzona przez parlament Europejski 9 maja 1996roku., przyjęta jednogłośną uchwałą przez Sejm RP 13 lipca 2013r.

 

  1. Prawo do niezależnej i wartościowej egzystencji pozwalającej na pełne rozwijanie możliwości i wykorzystanie szans życiowych.
  2. Prawo do łatwo dostępnej, bezstronnej i dokładnej diagnozy oraz opinii lekarskiej.
  3. Prawo do łatwo dostępnego i odpowiedniego wykształcenia.
  4. Prawo do pełnej partycypacji osób z autyzmem, a także ich reprezentantów w procesie podejmowania wszelkich decyzji kształtujących ich przyszłość: w miarę możliwości, życzenia indywidualnych osób powinny być uwzględnione.
Drukuj

Sejm uchwalił Kartę Praw Osób z Autyzmem

 

12 lipca 2013r. o godzinie 11.15 Sejm RP jednogłośnie przyjął uchwałą Kartę Praw Osób z Autyzmem. Głosowało 446 posłów.

Dwa dni wcześniej podczas obrad Sejmu wszystkie kluby, co jest już samo w sobie ewenementem, poparły projekt Uchwały: Karta Praw Osób z Autyzmem. zobacz

Jest to wierne, aczkolwiek dostosowane do polskich realiów tłumaczenie tekstu Karty Praw Osób z Autyzmem, przyjętej przez Parlament Europejski w 1996 r.